Δικαιολογητικά για ΑΝΑΣΑ ΙΙ

 • Πρόσφατη εκτύπωση προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (www.gsis.gr)
 • Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας ή/και εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης
 • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου τομέα (πλην
  Κεντρικής Διοίκησης) σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη ποσών άνω των 3.000 € για είσπραξη
  εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου όπου να δηλώνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και
  εκτύπωση TAXIS των δηλωμένων εταιρικών ή επαγγελματικών λογαριασμών της
  επιχείρησης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με την πρόσκληση.

Τεχνικές Οδηγίες για τη δημιουργία Αναμνηστικής Πινακίδας – ΑΦΙΣΑΣ

Oι Επιχειρήσεις – Δικαιούχοι της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων
που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ ΙΙ”», του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 είναι υποχρεωμένοι να τοποθετήσουν
σε εύκολα ορατό από το κοινό σημείο, όπως η είσοδος στο κτίριο ή σε έναν κεντρικό
προσβάσιμο χώρο της επιχείρησης, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ – ΑΦΙΣΑ (ελάχιστο
μέγεθος Α3, είτε πλαστικοποιημένη είτε σε κάδρο και όχι απλή τοποθέτηση με πρόχειρους
τρόπους) στο χώρο της επιχείρησης, αναφορικά με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου
στην υλοποίηση της Πράξης και με πληροφορίες σχετικά με το έργο, για την ενημέρωση των
πολιτών.
Η απαίτηση προκύπτει από την Πρόσκληση της Δράσης. Αποδεικτικά στοιχεία ανάρτησης
της Αναμνηστικής Πινακίδας – Αφίσας πρέπει να υποβληθούν με το Αίτημα Καταβολής
Ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ.
Η Αφίσα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα σημεία που καταγράφονται παρακάτω, με
δημιουργία είτε μέσω της ιστοσελίδας που προτείνεται υποστηρικτικά, είτε με άλλον τρόπο
που επιθυμεί η Δικαιούχος Επιχείρηση.
Για τη δημιουργία της αφίσας ο Δικαιούχος εισέρχεται στο διαδικτυακό τόπο :
http://posters2014-2020.esfhellas.gr/
Μέσω της εφαρμογής αυτής, μπορούν να δημιουργηθούν αφίσες μεγέθους Α3 οι οποίες
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το έργο και ακολουθούν την ενιαία οπτική
ταυτότητα του ΕΣΠΑ. Ο χρήστης αφού εισέλθει στην ιστοσελίδα καλείται να ακολουθήσει
συγκεκριμένα βήματα επιλέγοντας στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσει σε κάθε βήμα τα
ακόλουθα στοιχεία :
Μέγεθος
Α3 Κάθετη διάταξη (297mm χ 420mm) Ή Οριζόντια διάταξη
Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
Δικαιούχος:
Επωνυμία της επιχείρησης
Φορέας Υλοποίησης:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας / ΕΦΕΠΑΕ (ΑΕΔΕΠ)
Στοιχεία έργου:
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη
Θεσσαλία – «ΑΝΑΣΑ ΙΙ»
URL:
Το URL-site της επιχείρησης

Τεχνικές Οδηγίες για την Ιστοσελίδα της Επιχείρησης

Oι Επιχειρήσεις – Δικαιούχοι της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ ΙΙ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 είναι υποχρεωμένοι να σηματοδοτήσουν στην Ιστοσελίδα τους, την Επιχορήγηση που λαμβάνουν από τη Δράση ΑΝΑΣΑ ΙΙ με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου / Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε., για την ενημέρωση των πολιτών.
Η απαίτηση προκύπτει από την Πρόσκληση της Δράσης. Αποδεικτικά στοιχεία ανάρτησης ενημερωτικού σημείου στην Ιστοσελίδα πρέπει να υποβληθούν με το Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ.

Στην Ιστοσελίδα πρέπει να αναρτηθεί εικονίδιο (banner) ή ό,τι αντίστοιχο, σε εμφανή θέση πρώτης σελίδας, περιλαμβάνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, κατ ́αναλογία των οδηγιών για τη δημιουργία Αναμνηστικής Πινακίδας – Αφίσας. Εναλλακτικά, μπορεί να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα η Αφίσα που δημιουργήθηκε από την Επιχείρηση (βλ. Οδηγίες για τη δημιουργία Αφίσας), σε κατάλληλο μέγεθος.

ανάσα ΙΙ

ΚΕΙΜΕΝΟ
Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ ΙΙ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η Δράση «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Απολύτως απαραίτητα

Είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστοχώρου. Αφορούν τις ρυθμίσεις του ιστοχώρου που τον εμφανίζουν σωστά στον υπολογιστή σας

wordpress_logged_in, wordpress_sec, wordpress_test_cookie, wp-settings1, wp-settings-time, qtrans_front_language

Συσκευής

Αφορούν πληροφορίες της συσκευής σας, της ζώνης ώρας, της διεύθυνσης ΙΡ, των σελίδων που επισκέπτεστε.

_ga, _gid, _gat, woocommerce_cart_hash, PHPSESSID, wp_woocommerce_session, gadwp_wg_default_dimension, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_swmetric, gdpr

Τρίτων

Παρέχουν δεδομένα στην Google analytics για την πληροφόρησή μας σχετικά με την συμπεριφορά σας σε διαφημιστικές καμπάνιες και στόχους πωλήσεων

1P_JAR, APISID, HSID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID

Pin It on Pinterest

Share This