Τιμητικό Αφιέρωμα.   Η Παγκόσμια Αγκαλιά εκτιμά την προσφορά του ευεργέτη της πόλης του Βόλου, Λάμπη Τσιμά.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΜΑΣ. Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟ...

Διαβάστε Περισσότερα